e-mail facebook
Studia podyplomowe. Symulacje komputerowe dla inżynierów Politechnika Gdańska Desart CADOR Baner

Studium MES | Dołącz do najlepszych już teraz

rejestracja

DLA STUDENTÓW

  Studia prowadzone są w systemie “twarzą-w-twarz”. Nie zdecydowaliśmy się na przejście na pełny e-learning, biorąc pod uwagę doświadczenia innych, podobnych przedsięwzięć. Uważamy, ze kontakt bezpośredni stanowi istotny warunek skutecznego przekazu wiedzy i doświadczeń.

  Z drugiej jednak strony korzystamy z platformy internetowej eNAUCZANIE, serwisowanej przez Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej. Platforma ta jest miejscem wymiany plików, wpisów na forum, przesyłania komunikatów, sprawdzania osobistych postępów i statusu zaliczeń. Dzięki swojej elastyczności i bogactwu funkcji sprawdza się w różnorodnej działalności dydaktycznej – w tym w nauczaniu technik symulacyjnych.

  Platforma jest dostępna pod adresem: www.enauczanie.pg.gda.pl

  Dostęp do niej (hasło) uzyskać można posiadając status Uczestnika, a więc począwszy od pierwszego zjazdu nowej edycji. 

   Przykład zrzutu ekranowego z systemu e-nauczanie: 

  Enauczanie_przykladstrony.png

  Uwagi Uczestników z poprzednich edycji

  Kwestia A1: rozbieżność oczekiwań
  Osoba 1: Powinno być więcej laboratoriów
  Osoba 2: Oczekiwałbym więcej informacji nt teorii MES
  Osoba 3: Powinno być więcej laboratoriów
  Osoba 4: Mogłoby być więcej teorii
  Osoba 5: Za trudne dla początkowujących
  Osoba 6: Poleciłbym początkującym, zaawansowanym niekoniecznie
  Osoba 7: Czy te studia polecę innym? W zależności od branży: akustyk wyniesie niewiele, "wytrzymałościowiec" więcej, biomechanik się zawiedzie. Początkujący się nasyci, bardziej zaawansowany poczuje niedosyt. Osobiście wybrałym SKDI jeszcze raz, ale wiedząc, jaki będzie zakres miałbym bardziej realne oczekiwania i lepszą ocenę kursu.
  Osoba 8: Bardzo dobre zajęcia z biomechaniki ...
  Komentarz: Uwagi te odwzierciedlają nieuniknione zróżnicowanie preferencji i startowego poziomu Uczestników SKDI. Studia te z konieczności stanowią ofertę kompromisową, na zasadzie "coś cennego dla każdego", ale nie "wszystko dla wszystkich". Staramy się wyważyć proporcje między niezbędną teorią a pracą z interfejsem programu, a także wyjść na przeciw osobom zaawansowanym proponując "wartość dodaną" - materiały rozszerzające. Nie można też zaprzeczyć, że pierwszeństwo mają zagadnienia wytrzymałościowe, co wynika z zapotrzebowania rynku.

  Kwestia A2: za krótki, za mało profilowany kurs
  Osoba 1: Za duży rozrzut wiedzy zamiast skupic sie konkretnie na jakies dyscyplinie.
  Osoba 2: Można pomyśleć o podziale kursu na grupy dotyczące różnych gałęzi przemysłu. (...) Np. można zrobić grupę, w której poruszano by tylko problem wytrzymałości i drgań konstrukcji lub tylko mechanikę płynów, akustykę itd
  Osoba 3: Z wzięcia udziału w kursie jestem zadowolony, choć uważam, że abyśmy mogli mówić o znacznej poprawie konkurencyjności na rynku kurs musiałby się skupić np.: na mechanice ciała stałego przez cały rok + rok CFD,
  Komentarz: Używając języka optymalizacji strukturalnej, utrzymanie obecnego rzędu ceny, a jednocześnie stworzenie podgrup i wydłużenie SKDI o semestr a nawet o dwa stanowi prawdopodobnie "Infeasible Design". Rozważaliśmy takie rozwiązanie (podobnie jak E-Learning), jednak na drodze piętrzą się przeszkody, związane m.in. z:
  - dostępnością i tak już dociążonej kadry
  - dostępnością odpowiednich sal komputerowych
  - ograniczeniami finansowymi Uczestników
  - nieprzewidywalnością rozrzutu zainteresowań Kandydatów na daną edycję
  Jest możliwe, że wprowadzenie tak radykalnej zmiany raczej obniżyłoby niż zwiększyło średni poziom zadowolenia Absolwentów.

  Kwestia A3: cena uczestnictwa
  Jestem dosyć zadowolony, ale raczej nie polecę Studiów ze względu na wysoką cenę
  Komentarz: Obecny rząd wielkości ceny odpowiada opłacie za 4 dni (ok. 30h) uczestnictwa jednej osoby w typowym, otwartym komercyjnym kursie poświęconym obsłudze jednego programu, a częściej jednego tylko modułu MES. Dla porównania, SKDI zapewnia 180h zajęć podczas zjazdów, niekiedy z więcej niż jednym prowadzącym naraz (Projekty), a dodatkowo ukierunkowuje i porządkuje pracę własną w domu.

  Kwestia A4: język angielski 
  Tylko jedna uwaga aby materiały były w języku polskim, nie wszyscy muszą znać język angielski.
  Komentarz: Staramy się, aby większość materiałów, a zwłaszcza wszystkie lub prawie wszystkie wykłady były zapisane w języku ojczystym. Z drugiej strony, język angielski stanowi lingua franca programów CAD/CAE, i świadome, samodzielne ich używanie wymaga opanowania choćby jego podstaw. Wydaje się, że znajomość języka angielskiego jest warunkiem efektywnego uczestnictwa w SKDI, a przede wszystim owocnego wykorzystania zdobytych umiejętności w dalszej praktyce.

  Kwestia A5: trudności podczas zajęć laboratoryjnych
  Osoba 1: Za dużo czasu zajmuje trudna nauka HW
  Osoba 2: Są osoby, które non stop czegoś nie wiedzą i znacznie spowalniają resztę - tu jest pole do popisu, co z nimi zrobić?
  Osoba 3: Materiały do zajęć powinny być umieszczane wcześniej
  Komentarz: Większość problemów tego typu dotyczy ćwiczeń komputerowych i dwojakich kłopotów: z interfejsem ("rozumiem istotę, ale mam kłopot z ikonami/komendami"), lub też odwrotnie: "radzę sobie z interfejsem, ale gubię przy tym sens ćwiczenia". Proponujemy udoskonalenia, które mogą pomóc w obu sytuacjach:
  1. HyperMesh "FastTrack" - przeniesienie nauki podstaw interfejsu z przedmiotu "Sztuka Dyskretyzacji" do pracy w domu, na wersji Student Editiom, w wymiarze ok. 30h.
  2. Biblioteka Ćwiczeń - zwięzłe wprowadzenie do każdego z zadań laboratoryjnych w formacie A4, uwypuklające "wejście", "wyjście" i kluczowe zagadnienia i trudności.
  Poza tym to prawda, że niekiedy materiały do zajęć były umieszczane za późno. W najbliższej edycji postaramy się zatem ujawnić wszystkie lub prawie wszystkie polecenia laboratoryjne na samym starcie danego semestru. Osoby czujące się mniej pewnie mają prawo/obowiązek przymierzenia się do ćwiczenia jeszcze przed zjazdem.

  Kwestia A6: tematy zmęczenia materiałów i złączy kontaktowych
  Osoba 1: Zdecydowanie zbyt mało informacji o zmęczeniu materiału - kluczowych obliczeń w praktyce inżynierskiej.
  Osoba 2: Zabrakło mi omówienia problemów kontaktowych.
  Komentarz: Dziękujemy za wskazówkę. Postaramy się poszerzyć i lepiej skoordynować zakres studiów w tych ważnych obszarach.

  Kwestia A7: dominacja HyperWorks
  Warto wyraźniej podkreślić podczas rekrutacji, że wiodącym programem jest HW (HyperWorks)
  Komentarz: Jest to faktem. Zespół DES ART używa intensywnie HyperWorks, i może podzielić się swoim doświadczeniem "z pierwszej ręki". Pakiet jest na pewno w światowej pierwszej trójce na rynku CAE (razem z ABAQUSem i programami ANSYSa), a jego uniwersalność, zwłaszcza widoczna w preprocesorze HyperMesh i post-procesorach, pozwala na pracę zawodową z rozmaitymi kombinacjami narzędzi. Z drugiej strony, swoje miejsce na Studiach, choć w znacznie mniejszym stopniu, ma ANSYS (zarówno "Classic" jak i Workbench). Pojawiają się również odniesienia do ABAQUSa, COMSOLa, planujemy też wskazywać wartościowe narzędzia Freeware.

  Podsumowanie:
  Osoba 1: Raczej polecę SKDI innym, ale wiele jest do dopracowania
  Osoba 2: Kurs uważam za bardzo przydatny jednak z dużą możliwością rozwoju
  Komentarz: Jako ekipa SKDI bierzemy te uwagi do serca i staramy się, aby z każdym rokiem inicjatywa ewoluowała w dobrą stronę. W roku 2017/2018 średnia ocena zbiorcza Studiów wynikająca z przeprowadzonych ankiet wyniosła 75%.

  Copyright © 2012 MES. Wszelkie prawa zastrzeżone. MEDIAWOLF - projektowaanie stron www