e-mail facebook
Studia podyplomowe. Symulacje komputerowe dla inżynierów Politechnika Gdańska Desart CADOR Baner

Studium MES | Dołącz do najlepszych już teraz

rejestracja

.

WEBINARIA – “próbka” naszych kompetencji

Webinaria_AROWS.png

http://desart.com.pl/oprogramowanie/webinaria


Projekty – intensywne konsultacje, pełna kreatywność

Projekty realizowane są w niewielkich grupach (zwykle: 2- lub 3-osobowych), w których każda osoba otrzymuje jasno określony zakres pracy (kierownictwo i raportowanie, praca z geometrią, dyskretyzacja, warunki brzegowe, dane materiałowe). Wykonawcy konsultują się od samego początku z jednym z wykładowców Studiów, dbając o to, aby wymyślony wspólnie temat i plan były możliwe do wykonania w przeciągu dwóch semestrów.

Wybrane tematy projektów z lat ubiegłych:

- Analiza wytrzymałości uchwytu do podnoszenia pojazdu szynowego
wraz z optymalizacją
- Analiza charakterystyk wibracyjnych głośnika z armaturą zbalansowaną
- Eksploatacja zaworu zwrotnego kulowego – analiza CFD
- Porównanie wytrzymałości zmęczeniowej szyny kolejowej dla różnych nacisków kół taboru
- Crash-test kraty w sportowym kasku ochronnym
- Analiza formy ciśnieniowo-termicznej
- Zawór awaryjny podpory górniczej, w sytuacji tąpnięcia i gwałtownego wypływu medium
- Uproszczony model wytrzymałościowy elektrowni wiatrowej
- Turbulentny przepływ wody przez zawór klapowy
- Analiza upadku kontenera na główny pokład statku
- Analiza procesu rozprężania stentu
- Złącze krzyżowe - badanie wytrzymałości ze spoinami i płytą diamentową
- Badanie procesu cynkowania ogniowego karoserii samochodów ciężarowych
- Analiza Multi-body modelu ramion koparki
- Analiza zmęczeniowa barierki łóżka medycznegoCopyright © 2012 MES. Wszelkie prawa zastrzeżone. MEDIAWOLF - projektowaanie stron www