e-mail facebook
Studia podyplomowe. Symulacje komputerowe dla inżynierów Politechnika Gdańska Desart CADOR Baner

Studium MES | Dołącz do najlepszych już teraz

rejestracja

O NAS

  O NAS


  DESART2.JPG

  DES ART Sp. z o.o.

  DES ART jest jedną z bardziej zaawansowanych w Polsce firm oferujących usługi obliczeniowe i projektowe w różnych branżach przemysłu. Zatrudnia ponad 30 specjalistów-ekspertów z dziedziny CAD/CAE.
  Specjalizujemy się w usługach inżynierskich i pracach badawczo-rozwojowych. Naszą działalność opieramy na wykorzystaniu szeroko pojętych symulacji numerycznych (CAE) oraz technik wspomagania projektowania (CAD). Wykonujemy zaawansowane symulacje Metodą Elementów Skończonych (MES), obliczenia z dziedziny Mechaniki Płynów (CFD) oraz kinematyczno-dynamiczne analizy mechanizmów (MBS/MSS). 
  Zespół DES ART pozyskał stałych Klientów w praktycznie wszystkich branżach przemysłu: okrętownictwie, motoryzacji, budownictwie lądowym, energetyce, przemyśle ciężkim, AGD, telekomunikacji. W zakres kompetencji firmy wchodzą analizy wytrzymałości doraźnej i zmęczeniowej, dynamika (drgania, zderzenia, mechanizmy), wymiana ciepła, przepływy a także elektromagnetyzm nisko- i wysokoczęstotliwościowy.

  www.desart.com.pl


  Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

  Powstanie wydziału datuje się na 1904 r., wraz z powstaniem uczelni technicznej w Gdańsku. Pierwszym rektorem został prof. Hans von Mangoldt, wybitny matematyk, autor cenionych do dziś podręczników. W roku 1922 nastąpiły zasadnicze zmiany organizacyjne. Utworzono nowe Wydziały, a jednocześnie niektóre Wydziały połączono, tworząc 3 Fakultety. Jedną z najpoważniejszych inwestycji rozbudowującej się Uczelni było wzniesienie w roku 1929, połączonego z Gmachem Głównym, budynku zawierającego przeznaczoną dla fizyki, liczącą 400 miejsc, salę Auditorium Maximum. Sala ta, zaprojektowana merytorycznie przez wybitnego fizyka, prof. Carla Ramsauera, wyposażona była w funkcjonalne zaplecze demonstracyjne oraz unikalną ruchomą ścianę oddzielającą audytorium od zaplecza, co umożliwiało przygotowanie pokazów podczas trwania wykładu. Auditorium Maximum było, w owym czasie, jedną z najnowocześniejszych sal wykładowych w Europie.
  W latach wojny liczebność studentów oraz kadry dydaktycznej radykalnie zmalała. W styczniu 1945 r. ostatecznie zawieszono zajęcia, profesorowie wyjechali, a najcenniejszą aparaturę oraz oraz książki wywieziono do Schmalkalden w Turyngii, gdzie miała powstać politechnika zastępcza.
  Pierwszym fizykiem, który w sierpniu 1945 r. przyjechał do Gdańska, był prof. Ignacy Adamczewski. W połowie sierpnia 1945 r. utworzono na Politechnice Gdańskiej Katedrę Fizyki, a 21 września Rektor powołał oficjalnie prof. I. Adamczewskiego na jej kierownika. To właśnie prof. I. Adamczewski zainaugurował powojenną działalność dydaktyczną odrodzonej Politechniki Gdańskiej wygłaszając 22 października 1945 r. w sali Auditorium Maximum pierwszy wykład. Był to wykład z fizyki dla studentów trzech Wydziałów:Chemicznego, Architektury oraz Inżynierii Lądowej i Wodnej.
  W 1969 nastąpiła zmiana struktury uczelni wyższych, polegająca na zastąpieniu katedr instytutami. Stworzono wówczas na Politechnice Międzywydziałowy Instytut Fizyki i Międzywydziałowy Instytut Matematyki. W każdym z instytutów istniały zakłady obsługujące poszczególne wydziały. W roku 1983nastąpiło połączenie obydwóch instytutów w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

  www.ftims.pg.edu.pl

  Copyright © 2012 MES. Wszelkie prawa zastrzeżone. MEDIAWOLF - projektowaanie stron www