e-mail facebook
Studia podyplomowe. Symulacje komputerowe dla inżynierów Politechnika Gdańska Desart CADOR Baner

Studium MES | Dołącz do najlepszych już teraz

rejestracja

ZASADY REKRUTACJI

Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą zostać absolwenci uczelni  lub uczelni zawodowych.

IMG_LYCHA_KOPARKI.png

Warunkiem otworzenia Studiów jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby słuchaczy. Listę uczestników chcemy ostatecznie zamknąć do połowy września 2018. Z powodu ograniczonej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zostaną zawiadomieni o przyjęciu na studia niezwłocznie po zamknięciu rekrutacji. Należy wówczas wnieść opłatę na konto bankowe oraz złożyć do dziekanatu papierowe wersje dokumentów, przede wszystkim odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na uczelni lub uczelni zawodowej oraz potwierdzenie opłaty.

Opłata rekrutacyjna nie jest wymagana, natomiast koszta studiów będą wynosić 3000 zł za jeden semestr, czyli w sumie 6000 zł.

Zgłoszenia prosimy kierować poprzez
formularz rekrutacyjny:


Wszelkich dodatkowych informacji formalnych udziela Dziekanat:
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk
telefon:  +48 (58) 347 – 20 – 06
e-mail: 
podyplomowe@mif.pg.gda.pl


Szczegółowe informacje merytoryczne, w tym dot. programów symulacyjnych używanych podczas naszych studiów można  uzyskać w firmie DES ART:

DES ART Sp. z o.o.
ul. Czechosłowacka 3
81-969 Gdynia

maraugus@pg.edu.pl   lub maugustyniak@desart.com.pl 


Copyright © 2012 MES. Wszelkie prawa zastrzeżone. MEDIAWOLF - projektowaanie stron www